De ce familia a plecat din oraș
Deoarece oraşul a încetat să satisfacă nevoile noastre spirituale. Am vrut să comunicăm cu ceva viu şi real şi să nu mai fim o anexă a tehnicii. Mediul urban a încetat să ne ofere cele mai bune condiţii pentru dezvoltarea noastră personală şi pentru auto-perfecţionare, pentru evoluţia noastră spirituală.
Curăţenia şi frumuseţea pământului sunt cele mai bune condiţii pentru creşterea noastră personală. Mediul artificial din oraş este distructiv pentru toate creaturile vii şi nu oferă cele mai bune condiţii pentru evoluţia Universului nostru. Eu şi Universul meu – suntem nedespărţiţi.

Evoluţia Universului este imposibilă fără evoluţia personală a fiecăruia dintre noi. Sau evoluăm împreună, sau devenim un "sol fertil" pentru evoluţia altora. Stilul de viaţă urban a încetat să corespundă modului nostru de a gândi ecologic. Ecologia conştiinţei, ecologia sufletul, ecologia ideilor necesită un stil de viaţă ecologic. Şi stilul de viaţă ecologic necesită condiţii de viaţă naturale. Confortul urban este în discordanţă serioasă cu principiile noastre de viaţă sănătoasă în plină armonie cu natura. Conştiinţa mea nu poate rămâne curată, dacă modul meu de viaţă poluează planeta mea. Armonia cu natura este posibilă atunci când cooperezi cu ea pe principii de respect reciproc şi nu o distrugi în scopul de a te îmbogăţi material sau când prin modul tău de viaţă sprijini distrugerea ei, îmbogăţind financiar pe cineva străin. Pentru că aşa- numitele "bunuri ale civilizaţiei" au încetat să fie o binecuvîntare pentru noi. Oare este posibil să considerăm bun ceea ce ne face slabi, dependenţi, şi bolnavi iar Planeta noastră - săracă, plictisitoare şi murdară? Confortul urban a devenit cauza unui disconfort „spiritual”. Oare pot să mă simt confortabil, ştiind că sunt implicat în distrugerea frumuseţii şi vieţii pe Pămînt. Sufletul nu a putut suporta confortul fals al vieţii urbane şi conştiinţa nu ne-a permis să acceptăm pseudo-bunurile civilizaţiei - şi, prin urmare, am părăsit oraşul şi ne-am stabilit la ţară, suntem nespus de fericiţi. Da, nu a fost uşor la început, a trebuit să depăşim unele din slăbiciuni şi "obiceiuri civilizate", dar depăşindu-le, ne-am ridicat la o înălţime nouă şi în faţa noastră s-au deschis noi orizonturi ...

Nu există nici o limită. Evoluţia continuă ...


Comentarii